دی 17, 1401

معرفی مخزن 2000لیتر گاز مایع

. مخزن 2000لیتری ساندویچی ضخامت ورق 6میل قطر 80 سانت این مخزن قابلیت جایگیری یک تن گاز را دارد که اغلب در مناطق فاقد گاز

آبان 22, 1401

گاز طبیعی مایع

گاز طبیعی مایع (LPG) معرفی گاز طبیعی مایع: وجود فاصله و بعد مسافت بین مخازن طبیعی گاز و مراکز صنعتی مصرف کننده، مستلزم یافتن راهی