درباره ما

داستان زندگی ما

ما چه کسی هستیم؟

تحت نظر شرکت آرین جوش هونام

ساخت مخزن ذخیره گاز مایع مخصوص باغ ویلا شرکت گلخانه و سوله های فاقد گاز شهری. از حجم پانصد لیتر هشت هزار لیتر. ارسال به تمام نقاط کشور. همراه تیم لوله کشی گاز خانگی و شارژ مخازن گاز در محدوده کاری. به کارگیری دانش نیروی متخصص تحت نظر لیسانس شرکت آرین جوش هونام. استفاده از ورق St37st52در خط تولید. محدوده کار مخازن از-20تا 50+ تعبیه سوپاپ اطمینان برای خروج فشار بالای 8بار. انجام تست مهندسی غیر مخربut/pt/vtو هیدرو استاتیک.
تحت نظر شرکت آرین جوش هونام