دی 16, 1401

معرفی مخزن گاز هزار لیتری

مخزن ذخیره گاز مایع هزار لیتری با ورق6میل . مراحل ساخت این مخزن نورد یا رول کردن ورق. انجام پاس ریشه با الکترود دستی 6013از

آبان 28, 1401

تست هیدرواستاتیک مخزن گاز

سیلندر ها و به طور کلی مخازن تحت فشار باید به طور مرتب بررسی و آزمای ش شوند تا خطرآفرین نباشند که یکی از تست